Cum lucram?

Expertiza

Fiecare proiect preluat este o provocare pentru noi și venim cu soluții clare, eficiente, adaptate nevoilor și obiectivelor dumneavostră, indiferent dacă sunteți într-o acțiune ofensivă ori pe poziție defensivă. Munca în echipă ne-a oferit întotdeauna cele mai bune rezultate datorită abilităților multidisciplinare ale avocaților noștri care excelează în furnizarea de consultanță juridică, prestarea de servicii de reprezentare juridică și furnizarea de servicii fiduciare.

Oferim servicii de consultanță juridică în diferite domenii ale dreptului și cu excelență în domeniul dreptului afacerilor și al dreptului civil asigurandu-vă confidențialitatea absolută a informațiilor încredințate, cu respectarea strictă a secretului profesional și a încrederii acordate de client, acestea fiind principiile de bază care ne ghidează întreaga activitate.

Avem o îndelungă expertiență în furnizarea de servicii de asistență sau reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor judecatorești și de arbitraj din România, a celor internaționale precum Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxembourg sau Curtea Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg și vă putem sprijini inclusiv în cadrul investigațiilor desfasurate de Comisia Europeană.

Suntem specializați în furnizarea de servicii fiduciare pentru persoane fizice si juridice pentru a vă asigura o protecție sporită și o mai bună administrare a patrimoniului dumneavoastră.

Întotdeauna suntem în slujba clientului și vom acționa, fară excepție, în interesul său și până la realizarea scopului urmărit. Clientul este cel care are liberul arbitru, iar noi il susținem până la capat prin toate pârghiile pe care legea ni le oferă.

De asemenea, în anumite circumstanțe și în considerarea situației personale sau sociale furnizăm servicii juridice pro bono, ca filosofie a muncii, ca omagiu adus umanismului și pentru că ne aflăm permanent în căutarea de a fi în slujba Binelui, a Adevărului și a Dreptății.

Domenii
 • DREPT SOCIETAR

  Vă asigurăm constituirea, modificarea actelor constitutive, reorganizarea (fuziunea, divizarea, transformarea) societăților pe acțiuni sau cu răspundere limitată și sprijinirea acestora în cadrul procedurii de insolvență (deschiderea procedurii, dizolvare, lichidare, radiere) și tranzacționarea acțiunilor; organizarea și reprezentarea societăților în cadrul ședintelor A.G.A. sau asistarea acționarilor/asociaților în cadrul acestor ședințe; reducerea sau majorarea capitalului social; excluderea sau retragerea asociaților; organizarea și funcționarea societăților cooperative etc.

 • DREPT COMERCIAL

  Vă oferim sprijin în soluționarea litigiilor dintre profesioniști privind răspunderea contractuală sau delictuală; constituirea de garanții personale și reale ori privilegii și îndeplinirea formalităților de publicitate; negocierea, conceperea și redactarea contractelor; recuperarea creanțelor și contestarea executărilor silite etc.

 • DREPT ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI CONTENCIOS CONSTITUȚIONAL

  Vă susținem în soluționarea litigiilor fiscale cu autoritățile de stat; contestarea și anularea deciziilor de impunere; contestarea executărilor silite și a creanțelor fiscale; interpretarea și aplicarea normelor fiscale, elaborarea excepțiilor de neconstituționalitate în fața Curții Constituționale a României etc.

 • ARBITRAJ COMERCIAL

  Vă oferim consultanță procedurală privind desfășurarea litigiilor în fața instituțiilor de arbitraj și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în cadrul acestor litigii.

 • ACHIZIȚII PUBLICE

  Vă oferim servicii de consultanță privind formularea ofertelor pentru atribuirea unui contract de achiziție publică, clarificarea condițiilor de participare într-o procedură de achiziție publică, inclusiv servicii de reprezentare juridică în cadrul litigiilor privind atribuirea sau neatriburea unui contract de achiziție publică în fața Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor www.cnsc.ro și a instanțelor de judecată etc.

 • DREPT CIVIL ȘI AL FAMILIEI

  Vă asigurăm asistență și reprezentare juridică în cadrul litigiilor referitoare la starea civilă și capacitatea persoanei fizice; încălcarea drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale prin nerespectarea vieții, demnității și integrității persoanei fizice; convențiile matrimoniale, divorț și partaj; stabilirea filiației; proprietatea publică ori privată și dezmembrămintele propietății private (superficie, uzufruct, uz și abitație, servitute); uzucapiunea, ocupațiunea și acțiunile posesorii; cadastru și carte funciară; succesiuni etc.

 • ACTIVITĂȚI FIDUCIARE

  Desfășurăm pentru dumneavoastră activități fiduciare precum activităţi de consultanţă; operaţiuni de conservare a substanţei şi valorii fondurilor financiare şi bunurilor încredinţate; de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare şi alte instrumente financiare;  administrarea şi valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operaţiuni materiale şi efectuarea de operaţiuni juridice menite să sporească valoarea şi lichiditatea plasamentelor etc.

 • DREPTUL MUNCII ȘI AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

  Vă oferim consultanță pentru elaborarea regulamentului intern,  asistență în cadrul procedurii de cercetare disciplinară pentru angajator ori salariat; asistență sau reprezentare în litigii privind contestarea deciziilor de sancționare disciplinară sau concediere; atragerea răspunderii patrimoniale a angajatorului sau salariatului; stabilirea/recalcularea pensiilor etc.

 • DREPT PENAL AL AFACERILOR

  Vă oferim asistență și reprezentare juridică în toate fazele procesului penal (urmărire penală, cameră preliminară, judecată, executarea pedepselor), în cazul savârșirii infracțiunilor economice precum evaziunea fiscală, infracțiunile de corupție, înșelăciunea, delapidarea, abuzul în serviciu, infracțiuni savârșite cu ocazia administrării societăților etc.