Dreptul Mediului

Societatea noastră de avocați a înțeles să răspundă într-un mod profesionist, prompt și dinamic unui domeniu deosebit de important și de actualitate al dreptului, creând avocați specializați în dreptul mediului.

Acest sector de activitate este unul complex, reglementat printr-o legislație vastă și, nu de puține ori, echivocă, însă avocații noștri au reușit de fiecare dată, cumulând cunoștințele de legislație națională cu cele de drept european, să identifice soluțiile optime și oportune pentru atingerea obiectivelor clienților și pentru protejarea intereselor și a activității acestora.

În această arie de practică, am consiliat companii care urmăresc să își consolideze și să își extindă obiectul de activitate în domeniul mediului, pe piața din România.

Am oferit servicii juridice unor organizații ce implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (O.I.R.E.P.), dar și broker-ilor de deșeuri, servicii ce au constat în:

  • Consultanță juridică cu privire la autorizații de mediu, avize de mediu, raportări de mediu, gestionarea deșeurilor, precum și cu privire la conformarea organizației la legislația în domeniu;
  • Consultanță juridică cu privire la respectarea legislației privind trasabilitatea deșeurilor;
  • Formularea unor opinii juridice referitoare la aspecte controversate din legislația națională și/sau comunitară specifice acestui sector de activitate;
  • Reprezentarea juridică a organizațiilor în fața autorităților publice competente în domeniu.