Drept administrativ

DREPT ADMINISTRATIV și CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Experiența pe care am acumulat-o în această materie are ca fundament implicarea noastră în proceduri judiciare și extrajudiciare de natură administrativă și fiscală, atât în ceea ce privește reprezentarea intereselor autorităților și instituțiilor publice, cât și în ceea ce privește protejarea drepturilor și intereselor petenților, persoane fizice sau juridice.

Serviciile juridice pe care avocații noștri le-au oferit în materia dreptului administrativ, dar și în materia contenciosului administrativ și fiscal acoperă o gamă largă de activități, dintre care menționăm cu titlu exemplificativ următoarele:

  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în interesul autorităților/instituțiilor publice cu privire la aspecte legate de emiterea și executarea actelor administrative, efectele juridice ale acestor acte și activitatea de control a autorității/instituției publice;
  • Consultanță juridică în interesul autorităților/instituțiilor publice cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică;
  • Consultanță juridică în interesul autorităților/instituțiilor publice cu privire la organizarea licitațiilor publice în baza Codului administrativ;
  • Consultanță juridică în materia guvernanței corporative a întreprinderilor publice;
  • Formularea unor opinii juridice cu privire la interpretarea și aplicarea concretă a dispozițiilor de drept administrativ și de contencios administrativ și fiscal;
  • Asistență și reprezentare juridică a persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum și a autorităților și instituțiilor publice în fața instanțelor de contencios administrativ și fiscal;
  • Consultanță și asistență juridică în materia taxelor și impozitelor, inclusiv cu prilejul pregătirii, desfășurării și finalizării controalelor și inspecțiilor fiscale;
  • Asistență și reprezentare juridică în vederea anulării actelor administrativ-fiscale emise de autoritățile publice, atât în etapa administrativă, cât și în fața instanțelor de judecată.

De asemenea, echipa noastră de avocați a acumulat o experiență semnificativă în ceea ce privește negocierea, redactarea, încheierea și executarea tuturor tipurilor de contracte, în special a contractelor administrative.

Expertiza noastră vizează inclusiv presarea serviciilor juridice cu privire la negocierea, încheierea și executarea contractelor administrative de punere în valoare a bunurilor proprietate publică, aflate în de domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale.

Unul dintre fondatorii Societății Civile de Avocați Dojană și Asociații, este Doctor în drept și Lector universitar la Facultatea de Drept și Administrație publică din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara unde predă Cursul „Contracte administrative”.