Dreptul Afacerilor

Dreptul Afacerilor

Experiența noastră în această materie oferă soluții integrate, novatoare și pragmatice în acord cu obiectivele clienților. Oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică în privința oricărui aspect legat de înființarea, funcționarea, dizolvarea și lichidarea ori înstrăinarea unei societăți (drept societar), a contractelor pe care aceasta le încheie (dreptul contractelor), inclusiv a relațiilor de muncă (dreptul muncii), dintre care menționăm, exempli gratia, următoarele:

  • Pregătirea documentației specifice pentru înființarea oricărui tip de societate reglementată de Legea nr. 31/1990, inclusiv celor de tipul companiei municipale, precum și înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului;
  • Consultanță și asistență juridică în materia adunărilor generale ale asociaților/acționarilor, respectiv cu privire la pregătirea/redactarea materialelor de ședință, dinamica ținerii ședințelor adunării generale în acord cu prevederile legale în vigoare, drepturile acționarilor, îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor/deciziilor adoptate de către acționari/asociați sau de către organele de conducere a societății, ș.a.;
  • Consultanță și asistență juridică privind cedarea și/sau preluarea de acțiuni sau părți sociale, inclusiv de la diverse autorități publice în cadrul procedurilor de privatizare;
  • Consultanță și asistență juridică privind fuziunea societăților sau procedura de divizare ori procedura de dizolvarea urmată de lichidarea societății;
  • Îndeplinirea procedurilor legale privind deschiderea/închiderea punctelor de lucru, filialelor sau sucursalelor persoanei juridice;
  • Formularea unor opinii juridice privind interpretarea și aplicarea prevederilor legale din domeniul dreptului societar;
  • Reprezentare juridică în cadrul litigiilor în care persoana juridică este implicată, fie că este vorba despre conflicte generate de sau în contra acționarilor/asociaților, fie că este vorba despre litigii născute din relaționarea societății cu alte persoane fizice sau juridice.

În materia dreptului societar am generat și am gestionat cu succes unul dintre puținele cazuri existente în practica judiciară de declarare a nulității unei societăți comerciale. Soluția declarării nulității societății comerciale se impunea în acord cu prevederile legale, motiv pentru care Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, prin decizia sa definitivă, legalitatea cererii noastre de chemare în judecată. Pentru client, soluția instanței supreme a însemnat (re)câștigarea unor valori patrimoniale semnificative, iar pentru știința dreptului a reprezentat și reprezintă în continuare un precedent judiciar important, remarcabil.

Expertiza noastră în materia dreptului societar se extinde inclusiv asupra funcționării, organizării și activității persoanelor juridice cu capital integral de stat, în special în privința înființării, funcționării sau dizolvării companiilor municipale.

De asemenea, practica noastră este completată de activități de consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare juridică în materia procedurilor de insolvență și de faliment, atât a societăților înființate potrivit Legii nr. 31/1990, cât și a organizațiilor non-profit.

În egală măsură avem competență cu privire la toate tipurile de contracte ce pot fi încheiate de către o persoană juridică: de la negocierea, semnarea și executarea acestora și până la analiza juridică a legalității lor și, implicit, reprezentarea în instanțele de judecată în această materie a contractelor.