Arii de Practică

Servicii

Ani de practica

Achiziții publice

În domeniul achizițiilor publice, echipa noastră de avocați a activat în beneficiul operatorilor economici participanți în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică. Expertiza noastră cuprinde și prestarea de către avocații noștri a serviciilor juridice în beneficiul autorităților contractante.

Fond funciar și regimul juridic general al proprietății

Echipa noastră de avocați are o vastă experiență în materia legilor de fond funciar pentru reconstituire/constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și în ceea ce privește, în general, regimul juridic general al proprietății.

Expropiere pentru cauză de utilitate publică

În această materie de drept public, echipa noastră de avocați a fost implicată în proiecte complexe ce au vizat atât procedura de expropriere reglementată de Legea generală nr. 33/1994, cât și procedura reglementată de Legea specială în nr. 255/2010.

Dreptul Urbanismului

Echipa noastră are specialiști în dreptul urbanismului – care au oferit cu succes clienților noștri servicii integrate de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Drept administrativ

Experiența pe care am acumulat-o în această materie are ca fundament implicarea noastră în proceduri judiciare și extrajudiciare de natură administrativă și fiscală

Dreptul Afacerilor

Oferim consultanță, asistență și reprezentare juridică în privința oricărui aspect legat de înființarea, funcționarea, dizolvarea și lichidarea ori înstrăinarea unei societăți...

Dreptul Mediului

Echipa noastră de specialiști are o bogată experiență în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și în auditarea sistemelor de management, oferind clienților o evaluare profesionistă și obiectivă a sistemului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Echipa noastră de specialiști are o bogată experiență în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și în auditarea sistemelor de management, oferind clienților o evaluare profesionistă și obiectivă a sistemului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dreptul Energiei

Echipa noastră de specialiști are o bogată experiență în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și în auditarea sistemelor de management, oferind clienților o evaluare profesionistă și obiectivă a sistemului de prelucrare a datelor cu caracter personal.