Achiziții publice

În domeniul achizițiilor publice, echipa noastră de avocați a activat în beneficiul operatorilor economici participanți în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin oferirea serviciilor de consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare juridică cu privire la:

  • Interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice;
  • Analiza documentației de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare;
  • Formularea solicitărilor de clarificări, a contestațiilor și a plângerilor în conformitate cu legislația achizițiilor publice;
  • Consultanță privind întocmirea ofertei tehnice și financiare;
  • Redactarea acordurilor de asociere și/sau subcontractare, precum și consultanță juridică cu privire la negocierea, încheierea și executarea acestora;
  • Redactarea eventualelor obiecții privind forma contractelor de achiziție publică;
  • Asistență și reprezentare juridică în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești competente, în cadrul litigiilor generate în legătură cu procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și/sau în legătură cu executarea/încetarea acestor contracte.

De asemenea, expertiza noastră în materia achizițiilor publice include și prestarea de către avocații noștri a serviciilor juridice în beneficiul autorităților contractante, dintre care menționăm: consultanță juridică cu privire la pregătirea licitației publice, dar și pe întreaga perioadă de derulare a procedurii inițiate, redactarea proiectelor de contracte de achiziție publică în acord cu legislația din domeniu și oferirea de consultanță de specialitate pe tot parcursul executării contractului de achiziție publică.

Societatea noastră a fost implicată în procedurile de privatizare a activelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrației publice locale/a societăților cu capital majoritar de stat către investitori privați, iar în prezent suntem în măsură să oferim servicii juridice de specialitate cu privire la verificarea respectării condițiilor legale și contractuale post-privatizare.