Expropiere pentru cauză de utilitate publică

În această materie de drept public, echipa noastră de avocați a fost implicată în proiecte complexe ce au vizat atât procedura de expropriere reglementată de Legea generală nr. 33/1994, cât și procedura reglementată de Legea specială în nr. 255/2010.

Activitatea noastră a vizat prestarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică cu privire la procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în scopul protejării drepturilor și intereselor instituțiilor și autorităților publice, beneficiare ale acestei proceduri.

În acest sens, am oferit suport juridic clienților noștri cu privire la parcurgerea etapelor tehnice ale procedurii de expropriere și am asigurat reprezentarea juridică a acestora în litigiile inițiate de sau în contra persoanelor expropriate, atât în ceea ce privește anularea actelor emise în cadrul acestei proceduri, cât și în ceea ce privește acordarea și întinderea despăgubirilor aferente exproprierii.