Fond funciar și regimul juridic general al proprietății

  • Acasă
  • Services
  • Fond funciar și regimul juridic general al proprietății

Echipa noastră de avocați are o vastă experiență în materia legilor de fond funciar pentru reconstituire/constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și în ceea ce privește, în general, regimul juridic general al proprietății.

În tot acest timp, avocații noștri au prestat servicii juridice atât în beneficiul clienților – instituții publice implicate în procedura administrativă de soluționare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, cât și în beneficiul clienților – persoanelor fizice care se adresează instituțiilor publice competente în acest sens.

Cu titlu de exemplu, menționăm câteva din activitățile echipei noastre în acest domeniu:

  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică a clienților persoane fizice cu privire la demersurile legale efectuate în fața autorităților și instituțiilor cu competențe în domeniu, respectiv: primării, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică a clienților persoane fizice în fața instanțelor de judecată în litigiile născute în legătură cu solicitarea legală de reconstituire a dreptului de proprietate;
  • Formularea unor opinii juridice la solicitarea clienților instituții publice, în etapa administrativă a soluționării cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.