Prelucrarea datelor cu caracter personal

Echipa noastră de specialiști are o bogată experiență în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și în auditarea sistemelor de management, oferind clienților o evaluare profesionistă și obiectivă a sistemului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În activitatea specifică acestui domeniu, am consiliat o serie de operatori economici și instituții de stat pentru acomodarea cu noua legislație și am redactat actele utilizate în procesul de implementare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (e.g. stabilirea fluxului de date, pregătirea sistemelor de securitate, întocmirea declarațiilor de consimțământ și a convențiilor cu persoanele împuternicite/operatori asociați, a politicilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ș.a.), inclusiv pentru clienți ce prelucrează date sensibile din domeniul medical.

De asemenea, am desfășurat activități de auditare externă cu privire la evaluarea nivelului de protecție și supraveghere a datelor cu caracter personal prelucrate de organizație precum și cu privire la nivelul de cunoaștere de către personalul angajat a măsurilor tehnice și organizatorice adoptate în cadrul companiei. Am identificat măsuri cu titlu de „bune practici” implementate de organizație, dar și sectoare de activitate ce nu corespundeau în totalitate normelor GDPR pentru care am făcut recomandări privind măsurile ce ar trebui implementate pentru a se asigura conformarea organizației la legislația privind protecția datelor.